Historia pary nr 4
Ewa Miszewska -Stanisaw Zakrzewski

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Ewa Rodziewicz-Bielewicz-Marcin Woniak 25 NS3NT W P7 -2 +200 75.00
26 NS2NT W C5 +2 -180 17.50
Bogna Latowska -Micha Kanikowski 27 NS3NT E CW -1 +50 55.00
28 NS3P N TA +2 +200 47.50
Danuta Kazmucha -Marcin Pdziski 29 NS2C E PA +1 -140 10.00
30 NS3NT W KD +2 -460 37.50

Wynik 40.42
+/- 0.00
Razem 40.42