Historia pary nr 6
Zofia Mikoajczyk -Aleksander Nowakowski

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Danuta Kazmucha -Marcin Pdziski 25 NS3NT E PK -1 +100 40.00
26 NS2NT W C5 -1 +100 75.00
Ewa Rodziewicz-Bielewicz-Marcin Woniak 27 NS3NT E CW -1 +50 55.00
28 NS4P N TA +1 +650 85.00
Bogna Latowska -Micha Kanikowski 29 NS3T N PK = +110 72.50
30 NS3NT E T5 +3 -490 15.00

Wynik 57.08
+/- 0.00
Razem 57.08