Historia pary nr 25
Monika Weber -Piotr opusiewicz

historiaall

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Marta Machaliska -Micha Nowosadzki 1 NS4Cx S KK -3 -500 27.50
2 NS4C E P7 +2 -480 47.50
Alina Arndt-Kufel -Jacek Kufel 3 NS1NT S P3 = +90 50.00
4 NS3T S PA +2 +150 44.75
Piotr Suchodolski -Bogumia Jakubowska 5 NS2K N KW +3 +150 85.00
6 NS3C E P4 -2 +200 90.00

Ewa Miszewska -Stanisaw Zakrzewski 7 NS1NT S P6 +1 +120 77.50
8 NS2Px E K9 -1 +100 80.00
Zofia Mikoajczyk -Aleksander Nowakowski 9 NS3NT E C6 = -600 57.50
10 NS2Px E P10 +2 -1070 0.00
Ewa Mielcarzewicz -Stanisaw Janik 11 NS1NT N P6 +2 +150 60.00
12 NS2P S K4 -1 -100 47.50

Jadwiga Nowak -Kazimierz Omernik 13 EW4P N TD +1 -650 40.00
14 EW4C N T3 -3 +150 100.00
Anna Kuleszcz -Tomasz Libich 15 EW1NT E C8 -1 -50 65.00
16 EW2T W PD = +90 97.50
Grayna Jarosawska -Leszek Zembrowski 17 EW2P W C2 +1 +140 72.50
18 EW4C E PA -2 -100 25.00

Sonia Lobert -Andrzej Aleksandrzak 19 EW4P E TK = +620 60.00
20 EW2K W PD = +90 40.00
Aleksandra Wolska -Radosaw Szczepaski 21 EW4Px N TA = -790 12.50
22 EW2C E P4 -1 -100 12.50
Joanna Sroka -Andrzej Witkowski 23 EW3NT N KD +3 -690 15.00
24 EW1NT E P10 +4 +210 25.00

Piotr Busse -Grayna Busse 25 EW2C N P7 -2 +100 77.50
26 EW2T W PA -1 -100 25.00
Jolanta Jacoszek -Marek Bukowski 27 EW3NT E CW -1 -50 45.00
28 EW4P N K8 +1 -650 15.00
Halina wich -Zbigniew Piwowoski 29 EW2NT E P10 -1 -100 42.50
30 EW2Kx N CK -5 +1100 97.50