Historia pary nr 26
Beata Buczkowska-Linke -Jzef Grewling

historiaall

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Alina Arndt-Kufel -Jacek Kufel 1 NS4Px W C9 = -590 17.50
2 NS5C E P7 +1 -480 47.50
Piotr Suchodolski -Bogumia Jakubowska 3 NS1NT S C3 = +90 50.00
4 NS5Tx S TA = +750 92.00
Marta Machaliska -Micha Nowosadzki 5 NS3NT S TW = +600 100.00
6 NS1NT N C6 -1 -50 10.00

Zofia Mikoajczyk -Aleksander Nowakowski 7 NS2C S K8 = +110 67.50
8 NS2NT W T5 -2 +100 80.00
Ewa Mielcarzewicz -Stanisaw Janik 9 NS3NT E C6 = -600 57.50
10 NS2P W CK +1 -140 40.00
Ewa Miszewska -Stanisaw Zakrzewski 11 NS1NT N P6 +2 +150 60.00
12 NS1NT E P7 +1 -120 32.50

Anna Kuleszcz -Tomasz Libich 13 EW4P S T9 +1 -650 40.00
14 EW3T E CW = +110 62.50
Grayna Jarosawska -Leszek Zembrowski 15 EW1NT E C8 -1 -50 65.00
16 EW3T W PD -1 -100 85.00
Jadwiga Nowak -Kazimierz Omernik 17 EW4Cx S K5 -2 +300 95.00
18 EW3C E PA -1 -50 55.00

Aleksandra Wolska -Radosaw Szczepaski 19 EW4P E TK = +620 60.00
20 EW3K W PD -2 -200 10.00
Joanna Sroka -Andrzej Witkowski 21 EW4NTx N KA -1 +200 75.00
22 EWPAS 4 pasy 27.50
Sonia Lobert -Andrzej Aleksandrzak 23 EW3NT N KD +2 -660 62.50
24 EW3NT E P10 +2 +460 67.50

Jolanta Jacoszek -Marek Bukowski 25 EW2Px S T2 -1 +100 77.50
26 EW3NT W C5 +1 +630 100.00
Halina wich -Zbigniew Piwowoski 27 EW3NT E CW -1 -50 45.00
28 EW1C S P5 +3 -170 67.50
Piotr Busse -Grayna Busse 29 EW3T S KA +1 -130 10.00
30 EW5NT W KD -1 -50 15.00