Historia pary nr 33
Barbara ukaszewska -Zygfryd Banecki

historiaall

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Joanna Sroka -Andrzej Witkowski 1 NS4Cx N P8 -3 -500 27.50
2 NS4C E P7 +1 -450 75.00
Sonia Lobert -Andrzej Aleksandrzak 3 NS1NT S P3 = +90 50.00
4 NS4C N P7 = +620 84.13
Aleksandra Wolska -Radosaw Szczepaski 5 NS3P E CA -1 +50 32.50
6 NS2C E P8 -1 +100 37.50

Halina wich -Zbigniew Piwowoski 7 NS2NT S K8 -1 -100 40.00
8 NS2NT W T8 -4 +200 100.00
Piotr Busse -Grayna Busse 9 NS3NT E C6 = -600 57.50
10 NS -90 75.00
Jolanta Jacoszek -Marek Bukowski 11 NS1NT N P6 +2 +150 60.00
12 NS1NT E P8 +1 -120 32.50

Danuta Kazmucha -Marcin Pdziski 13 NS4P S T6 +1 +650 60.00
14 NS4Tx E PA -1 +100 92.50
Ewa Rodziewicz-Bielewicz-Marcin Woniak 15 NS4T E C8 -4 +200 95.00
16 NS3P N C7 = +140 52.50
Bogna Latowska -Micha Kanikowski 17 NS3T E P4 = -110 40.00
18 NS4C E PK -2 +100 75.00

Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 19 EW3C W P9 +2 +200 30.00
20 EW4C E K3 -3 -300 0.00
Judyta Goliska -Robert Karanowski 21 EW5Kx E P10 -2 -300 30.00
22 EW2C E K7 = +110 42.50
Marta Maj -Andrzej Kozikowski 23 EW3NT N KW +3 -690 15.00
24 EW5Kx W C6 = +550 100.00

Leszek Czarnobaj -Boena Rybus 25 EW3NT W P7 -2 -200 25.00
26 EW1NT W P3 = +90 47.50
Anna Sarniak -Krzysztof Jassem 27 EW3K E CW +1 +130 90.00
28 EW1C S P5 +3 -170 67.50
Anna Gutowska -Janusz wider 29 EW2K W P6 +1 +110 77.50
30 EW5C W T2 = +450 42.50