Historia pary nr 34
Sonia Lobert -Andrzej Aleksandrzak

historiaall

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Olga Jackiewicz -Ryszard Konopka 1 EW4C N P8 -3 +150 5.00
2 EW4C E P7 = +420 10.00
Barbara ukaszewska -Zygfryd Banecki 3 EW1NT S P3 = -90 50.00
4 EW4C N P7 = -620 15.87
Anna Urbanowicz -Jerzy widerski 5 EW3P E CK -3 -150 15.00
6 EW2P S C4 = -110 40.00

Marta Machaliska -Micha Nowosadzki 7 NS3NT S P6 -1 -100 40.00
8 NS2NT W T8 -1 +50 47.50
Alina Arndt-Kufel -Jacek Kufel 9 NS3NT E T10 = -600 57.50
10 NS2P E TA = -110 52.50
Piotr Suchodolski -Bogumia Jakubowska 11 NS3T S C10 -3 -150 5.00
12 NS -100 47.50

Ewa Miszewska -Stanisaw Zakrzewski 13 NS4P S T6 +1 +650 60.00
14 NS1NT W K3 +1 -120 20.00
Zofia Mikoajczyk -Aleksander Nowakowski 15 NS1NT E C8 -1 +50 35.00
16 NS2P N T2 -1 -50 10.00
Ewa Mielcarzewicz -Stanisaw Janik 17 NS2P W T5 +2 -170 15.00
18 NS4C E PA = -420 20.00

Monika Weber -Piotr opusiewicz 19 NS4P E TK = -620 40.00
20 NS2K W PD = -90 60.00
Aneta Jarmocik -Wodzimierz Reszelski 21 NS5Kx E PK -2 +300 70.00
22 NS3C E K9 -1 +100 87.50
Beata Buczkowska-Linke -Jzef Grewling 23 NS3NT N KD +2 +660 37.50
24 NS3NT E P10 +2 -460 32.50

Jadwiga Nowak -Kazimierz Omernik 25 EW2C N TA -3 +150 87.50
26 EW2NT W C5 -1 -100 25.00
Anna Kuleszcz -Tomasz Libich 27 EW2NT W CK +1 +150 95.00
28 EW4C S T7 = -620 37.50
Grayna Jarosawska -Leszek Zembrowski 29 EW3K W P5 = +110 77.50
30 EW4T E K5 -2 -100 5.00