Historia pary nr 35
Joanna Sroka -Andrzej Witkowski

historiaall

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Barbara ukaszewska -Zygfryd Banecki 1 EW4Cx N P8 -3 +500 72.50
2 EW4C E P7 +1 +450 25.00
Anna Urbanowicz -Jerzy widerski 3 EW1NT S P3 = -90 50.00
4 EW3T S PA +2 -150 55.25
Olga Jackiewicz -Ryszard Konopka 5 EW3Tx W K8 -1 -100 55.00
6 EW2P S C8 = -110 40.00

Alina Arndt-Kufel -Jacek Kufel 7 NS2C S K8 +1 +140 85.00
8 NS2NT W T5 -1 +50 47.50
Piotr Suchodolski -Bogumia Jakubowska 9 NS3NT E C5 = -600 57.50
10 NS3P E K5 -1 +100 85.00
Marta Machaliska -Micha Nowosadzki 11 NS1NT N P6 +2 +150 60.00
12 NS1NT E K6 -1 +50 77.50

Zofia Mikoajczyk -Aleksander Nowakowski 13 NS4P S KA +1 +650 60.00
14 NS3T E K5 +1 -130 7.50
Ewa Mielcarzewicz -Stanisaw Janik 15 NS2C N K4 = +110 72.50
16 NS2P N T10 +1 +140 52.50
Ewa Miszewska -Stanisaw Zakrzewski 17 NS3C S K4 = +140 95.00
18 NS4C E PA = -420 20.00

Aneta Jarmocik -Wodzimierz Reszelski 19 NS4C W TA +1 -650 7.50
20 NS1NT W PD = -90 60.00
Beata Buczkowska-Linke -Jzef Grewling 21 NS4NTx N KA -1 -200 25.00
22 NSPAS 4 pasy 72.50
Monika Weber -Piotr opusiewicz 23 NS3NT N KD +3 +690 85.00
24 NS1NT E P10 +4 -210 75.00

Anna Kuleszcz -Tomasz Libich 25 EW3NT W C2 -1 -100 60.00
26 EW1NT W C2 +3 +180 82.50
Grayna Jarosawska -Leszek Zembrowski 27 EW3NT E CW -1 -50 45.00
28 EW2Kx W C7 -2 -300 45.00
Jadwiga Nowak -Kazimierz Omernik 29 EW4P S KA -2 +200 95.00
30 EW3NT W K10 +2 +460 62.50