Historia pary nr 6
Zofia Mikoajczyk -Aleksander Nowakowski

historiaall

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Grayna Jarosawska -Leszek Zembrowski 1 EW4P W C9 = +420 45.00
2 EW4C E P7 +1 +450 25.00
Jadwiga Nowak -Kazimierz Omernik 3 EW1NT S C5 = -90 50.00
4 EW4T S TA +1 -150 55.25
Anna Kuleszcz -Tomasz Libich 5 EW3K S P6 = -110 45.00
6 EW2C W KA = +110 97.50

Beata Buczkowska-Linke -Jzef Grewling 7 EW2C S K8 = -110 32.50
8 EW2NT W T5 -2 -100 20.00
Monika Weber -Piotr opusiewicz 9 EW3NT E C6 = +600 42.50
10 EW2Px E P10 +2 +1070 100.00
Aneta Jarmocik -Wodzimierz Reszelski 11 EW1NT N P6 +2 -150 40.00
12 EW1NT E P7 +1 +120 67.50

Joanna Sroka -Andrzej Witkowski 13 EW4P S KA +1 -650 40.00
14 EW3T E K5 +1 +130 92.50
Sonia Lobert -Andrzej Aleksandrzak 15 EW1NT E C8 -1 -50 65.00
16 EW2P N T2 -1 +50 90.00
Aleksandra Wolska -Radosaw Szczepaski 17 EW3C S K4 -1 +50 52.50
18 EW4C E PA = +420 80.00

Halina wich -Zbigniew Piwowoski 19 EW4P E TK = +620 60.00
20 EW2K W KA +1 +110 67.50
Piotr Busse -Grayna Busse 21 EW6Px S K5 -2 +500 100.00
22 EW3C E K7 -1 -100 12.50
Jolanta Jacoszek -Marek Bukowski 23 EW3NT N K7 +2 -660 62.50
24 EW3NT E P10 +2 +460 67.50

Danuta Kazmucha -Marcin Pdziski 25 NS3NT E PK -1 +100 40.00
26 NS2NT W C5 -1 +100 75.00
Ewa Rodziewicz-Bielewicz-Marcin Woniak 27 NS3NT E CW -1 +50 55.00
28 NS4P N TA +1 +650 85.00
Bogna Latowska -Micha Kanikowski 29 NS3T N PK = +110 72.50
30 NS3NT E T5 +3 -490 15.00