Historia pary nr 106
Wodzimierz Reszelski -Tomasz Jakbczak

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Jakub Wojcieszek -Maurycy Biernat 1 NS -100 0.80
2 NS +690 46.88
Grzegorz Bajek -Waldemar Siuda 3 EW -100 25.00
4 EW -630 8.74
Wojciech Arczewski -Stanisaw Pajk 5 NS -170 61.72
6 NS -620 60.31
Dawid Murgaa -Sawomir Piechocki 7 EW +200 99.17
8 EW -170 83.59
Piotr Tuczyski -Tomasz Metelski 11 EW -450 59.38
12 EW +470 96.09
Wojciech Dolny -Jarosaw Michaowski 13 EW -100 13.50
14 EW -50 43.66
Jacek Lewandowski -Waldemar Skra 15 EW +450 57.94
16 EW -460 36.30
Franciszek widerski -Lechosaw Baziski 17 EW -120 3.25
18 EW -300 63.49
Piotr ak -Zdzisaw Beling 19 EW +600 97.61
20 EW -620 41.27
Bogumi Wegner -Jerzy Rymwid 21 NS -1100 0.00
22 NS -300 6.25
Andrzej Czepnik -Janusz Wygowski 23 EW +200 87.50
24 EW +50 82.53
Andrzej Kaczorowski -Mateusz Andrzejewski 25 NS -660 0.78
26 NS +100 28.91
Magorzata Pasternak -Zbigniew Sawicki 27 EW -170 7.03
28 EW -600 8.01

Wynik 43.07
+/- 0.00
Razem 43.07