Historia pary nr 121
Edward Kaczmarek -Janusz Zwierzyski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Marek Wichtowski -Andrzej Witkowski 1 NS -50 32.55
2 NS +690 46.88
Krzysztof Kufel -Jacek Kufel 3 NS -140 35.16
4 NS +600 66.66
Krzysztof ukaszewski -Waldemar Nowak 5 NS -430 20.31
6 NS +180 92.05
Eugeniusz Furs -Andrzej Goygowski 7 NS +1430 60.48
8 NS +460 92.19
Pawe Jassem -Piotr Zatorski 9 NS +90 77.34
10 NS -200 41.41
Marek Juszczak -Wodzimierz ysenko 11 NS +450 40.63
12 NS +210 92.19
Aleksander Nowakowski -Marek Sosiski 13 NS -750 5.57
14 NS -100 26.20
Grayna Brewiak -Rafa Jagniewski 15 NS +50 86.50
16 NS +420 20.98
Stanisaw Kaszuba -Wodzimierz Kozicki 17 NS rednia 50.00
18 NS +650 81.73
Zygmunt Grzegorczyk -Jerzy Roszak 19 EW -100 27.78
20 EW -1700 0.02
Leszek Falkowski -Jarosaw mieszek 21 EW +400 96.88
22 EW +200 92.19
Judyta Goliska -Robert Karanowski 23 EW -100 54.69
24 EW -430 14.30
Ewa Mielcarzewicz -Jerzy Bajka 25 EW +630 89.84
26 EW -400 14.84

Wynik 52.28
+/- 0.38
Razem 52.67