Historia pary nr 123
Bogdan Zadura -Wodzimierz Cebulski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Zygmunt Grzegorczyk -Jerzy Roszak 1 EW -170 10.33
2 EW -1370 20.31
Leszek Falkowski -Jarosaw mieszek 3 EW -100 25.00
4 EW -630 8.74
Judyta Goliska -Robert Karanowski 5 NS -430 20.31
6 NS -680 14.30
Ewa Mielcarzewicz -Jerzy Bajka 7 NS +1430 60.48
8 NS +150 12.50
Marek Wichtowski -Andrzej Witkowski 9 NS -50 42.19
10 NS -150 82.03
Krzysztof Kufel -Jacek Kufel 11 NS +430 4.69
12 NS +170 82.81
Krzysztof ukaszewski -Waldemar Nowak 13 NS -790 3.19
14 NS +50 56.34
Eugeniusz Furs -Andrzej Goygowski 15 NS -170 76.19
16 NS +460 63.70
Pawe Jassem -Piotr Zatorski 17 NS +50 70.15
18 NS +170 27.78
Marek Juszczak -Wodzimierz ysenko 19 NS +100 72.22
20 NS +620 58.73
Aleksander Nowakowski -Marek Sosiski 21 NS -500 1.56
22 NS -140 52.34
Grayna Brewiak -Rafa Jagniewski 23 EW +100 68.75
24 EW -420 37.30
Stanisaw Kaszuba -Wodzimierz Kozicki 25 EW -100 2.34
26 EW -400 14.84

Wynik 38.04
+/- 0.00
Razem 38.04