Historia pary nr 125
Stanisaw Drzymaa -Jacek Wdrychowicz

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Marek Juszczak -Wodzimierz ysenko 1 EW +50 67.45
2 EW -690 53.13
Aleksander Nowakowski -Marek Sosiski 3 EW -100 25.00
4 EW +100 98.40
Grayna Brewiak -Rafa Jagniewski 5 EW +100 14.84
6 EW +650 68.25
Stanisaw Kaszuba -Wodzimierz Kozicki 7 EW -1430 39.52
8 EW -430 31.25
Zygmunt Grzegorczyk -Jerzy Roszak 9 NS -50 42.19
10 NS -150 82.03
Leszek Falkowski -Jarosaw mieszek 11 NS +450 40.63
12 NS +100 47.66
Judyta Goliska -Robert Karanowski 13 NS -110 78.56
14 NS +50 56.34
Ewa Mielcarzewicz -Jerzy Bajka 15 NS -450 42.06
16 NS +460 63.70
Marek Wichtowski -Andrzej Witkowski 17 NS +50 70.15
18 NS +620 62.70
Krzysztof Kufel -Jacek Kufel 19 NS +100 72.22
20 NS +620 58.73
Krzysztof ukaszewski -Waldemar Nowak 21 NS +660 86.72
22 NS -150 33.59
Eugeniusz Furs -Andrzej Goygowski 23 NS -200 12.50
24 NS +300 33.34
Pawe Jassem -Piotr Zatorski 25 NS +100 97.66
26 NS +300 72.66

Wynik 55.82
+/- 0.00
Razem 55.82