Historia pary nr 126
Ireneusz Gowacki -Jacek Iwaski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Eugeniusz Furs -Andrzej Goygowski 1 NS -50 32.55
2 NS +690 46.88
Pawe Jassem -Piotr Zatorski 3 EW -200 3.91
4 EW -600 33.34
Marek Juszczak -Wodzimierz ysenko 5 EW +430 79.69
6 EW -200 3.98
Aleksander Nowakowski -Marek Sosiski 7 EW -1430 39.52
8 EW -430 31.25
Grayna Brewiak -Rafa Jagniewski 9 EW -90 22.66
10 EW +750 83.59
Stanisaw Kaszuba -Wodzimierz Kozicki 11 NS +460 79.69
12 NS +300 94.53
Zygmunt Grzegorczyk -Jerzy Roszak 13 NS -500 39.69
14 NS +100 76.19
Leszek Falkowski -Jarosaw mieszek 15 NS -450 42.06
16 NS +450 33.88
Judyta Goliska -Robert Karanowski 17 NS -90 27.43
18 NS +600 47.62
Ewa Mielcarzewicz -Jerzy Bajka 19 NS -150 10.33
20 NS +170 13.50
Marek Wichtowski -Andrzej Witkowski 21 NS +660 86.72
22 NS +100 96.09
Krzysztof Kufel -Jacek Kufel 23 NS +200 79.69
24 NS +420 62.70
Krzysztof ukaszewski -Waldemar Nowak 25 NS -630 10.16
26 NS +100 28.91

Wynik 46.40
+/- 0.00
Razem 46.40