Historia pary nr 128
Anna Urbanowicz -Jerzy widerski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Ewa Mielcarzewicz -Jerzy Bajka 1 NS -50 32.55
2 NS +690 46.88
Marek Wichtowski -Andrzej Witkowski 3 NS +100 75.00
4 NS +150 25.41
Krzysztof Kufel -Jacek Kufel 5 NS +50 89.84
6 NS -200 79.36
Krzysztof ukaszewski -Waldemar Nowak 7 EW -1430 39.52
8 EW -400 60.94
Eugeniusz Furs -Andrzej Goygowski 9 EW +100 86.72
10 EW +170 35.16
Pawe Jassem -Piotr Zatorski 11 EW -450 59.38
12 EW -140 32.03
Marek Juszczak -Wodzimierz ysenko 13 EW +140 32.55
14 EW +100 73.80
Aleksander Nowakowski -Marek Sosiski 15 NS +50 86.50
16 NS +490 92.72
Grayna Brewiak -Rafa Jagniewski 17 NS -90 27.43
18 NS -200 0.02
Stanisaw Kaszuba -Wodzimierz Kozicki 19 NS +200 91.26
20 NS +620 58.73
Zygmunt Grzegorczyk -Jerzy Roszak 21 NS +630 57.03
22 NS -100 71.88
Leszek Falkowski -Jarosaw mieszek 23 NS +100 45.31
24 NS rednia 50.00
Judyta Goliska -Robert Karanowski 25 NS +100 97.66
26 NS +100 28.91

Wynik 56.79
+/- -0.58
Razem 56.21