Historia pary nr 129
Wiesaw Paczkowski -Andrzej Grela

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Leszek Falkowski -Jarosaw mieszek 1 NS -50 32.55
2 NS -100 10.16
Judyta Goliska -Robert Karanowski 3 NS -140 35.16
4 NS rednia 50.00
Ewa Mielcarzewicz -Jerzy Bajka 5 NS -420 34.38
6 NS -680 14.30
Marek Wichtowski -Andrzej Witkowski 7 NS +660 5.66
8 NS +430 68.75
Krzysztof Kufel -Jacek Kufel 9 EW +50 57.81
10 EW +170 35.16
Krzysztof ukaszewski -Waldemar Nowak 11 EW -450 59.38
12 EW -110 43.75
Eugeniusz Furs -Andrzej Goygowski 13 EW -200 4.77
14 EW +500 99.98
Pawe Jassem -Piotr Zatorski 15 EW +450 57.94
16 EW -450 66.12
Marek Juszczak -Wodzimierz ysenko 17 NS -90 27.43
18 NS -100 7.95
Aleksander Nowakowski -Marek Sosiski 19 NS +100 72.22
20 NS +170 13.50
Grayna Brewiak -Rafa Jagniewski 21 NS +630 57.03
22 NS -800 3.13
Stanisaw Kaszuba -Wodzimierz Kozicki 23 NS +140 65.63
24 NS -50 17.47
Zygmunt Grzegorczyk -Jerzy Roszak 25 NS -180 40.63
26 NS +300 72.66

Wynik 40.52
+/- -0.58
Razem 39.94