Historia pary nr 131
Wodzimierz Kwiatkowski -Romuald Mroziski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Aleksander Nowakowski -Marek Sosiski 1 NS +420 96.81
2 NS +690 46.88
Grayna Brewiak -Rafa Jagniewski 3 NS -140 35.16
4 NS +600 66.66
Stanisaw Kaszuba -Wodzimierz Kozicki 5 NS -500 7.81
6 NS -620 60.31
Zygmunt Grzegorczyk -Jerzy Roszak 7 NS +660 5.66
8 NS +150 12.50
Leszek Falkowski -Jarosaw mieszek 9 NS -50 42.19
10 NS -170 64.84
Judyta Goliska -Robert Karanowski 11 NS +500 98.44
12 NS -80 26.56
Ewa Mielcarzewicz -Jerzy Bajka 13 EW +170 42.86
14 EW -50 43.66
Marek Wichtowski -Andrzej Witkowski 15 EW -730 0.02
16 EW -460 36.30
Krzysztof Kufel -Jacek Kufel 17 EW -50 29.85
18 EW +100 92.05
Krzysztof ukaszewski -Waldemar Nowak 19 EW -400 0.02
20 EW -620 41.27
Eugeniusz Furs -Andrzej Goygowski 21 NS +630 57.03
22 NS +200 99.22
Pawe Jassem -Piotr Zatorski 23 NS +140 65.63
24 NS +400 38.89
Marek Juszczak -Wodzimierz ysenko 25 NS -150 53.13
26 NS -200 5.47

Wynik 44.97
+/- 0.00
Razem 44.97