Historia pary nr 132
Piotr Suchodolski -Bogumia Jakubowska

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Pawe Jassem -Piotr Zatorski 1 NS -100 0.80
2 NS +1440 94.53
Marek Juszczak -Wodzimierz ysenko 3 NS -140 35.16
4 NS +600 66.66
Aleksander Nowakowski -Marek Sosiski 5 NS -100 85.16
6 NS +200 96.02
Grayna Brewiak -Rafa Jagniewski 7 NS +1430 60.48
8 NS -50 3.13
Stanisaw Kaszuba -Wodzimierz Kozicki 9 NS -500 0.00
10 NS -800 7.03
Zygmunt Grzegorczyk -Jerzy Roszak 11 NS -50 0.00
12 NS -200 10.94
Leszek Falkowski -Jarosaw mieszek 13 NS -1070 0.02
14 NS +50 56.34
Judyta Goliska -Robert Karanowski 15 EW +450 57.94
16 EW +100 94.34
Ewa Mielcarzewicz -Jerzy Bajka 17 EW 4 pasy 53.23
18 EW +100 92.05
Marek Wichtowski -Andrzej Witkowski 19 EW +110 51.59
20 EW -620 41.27
Krzysztof Kufel -Jacek Kufel 21 EW +200 89.84
22 EW +90 14.84
Krzysztof ukaszewski -Waldemar Nowak 23 NS -400 1.56
24 NS -50 17.47
Eugeniusz Furs -Andrzej Goygowski 25 NS -210 34.38
26 NS +400 85.16

Wynik 44.23
+/- 0.00
Razem 44.23