Historia pary nr 133
Marek Bukowski -Jzef Grewling

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Krzysztof ukaszewski -Waldemar Nowak 1 NS -50 32.55
2 NS +690 46.88
Eugeniusz Furs -Andrzej Goygowski 3 NS -140 35.16
4 NS +600 66.66
Pawe Jassem -Piotr Zatorski 5 NS -140 75.78
6 NS -650 31.75
Marek Juszczak -Wodzimierz ysenko 7 NS +1430 60.48
8 NS +490 97.66
Aleksander Nowakowski -Marek Sosiski 9 NS +90 77.34
10 NS -150 82.03
Grayna Brewiak -Rafa Jagniewski 11 NS +450 40.63
12 NS -110 15.63
Stanisaw Kaszuba -Wodzimierz Kozicki 13 NS -660 11.12
14 NS +50 56.34
Zygmunt Grzegorczyk -Jerzy Roszak 15 NS +50 86.50
16 NS rednia 50.00
Leszek Falkowski -Jarosaw mieszek 17 EW -50 29.85
18 EW -620 37.30
Judyta Goliska -Robert Karanowski 19 EW +120 67.45
20 EW -170 86.50
Ewa Mielcarzewicz -Jerzy Bajka 21 EW +100 76.56
22 EW +140 47.66
Marek Wichtowski -Andrzej Witkowski 23 EW -110 46.09
24 EW +50 82.53
Krzysztof Kufel -Jacek Kufel 25 NS -150 53.13
26 NS +130 49.22

Wynik 55.49
+/- 0.38
Razem 55.88