Historia pary nr 145
Zygmunt Grzegorczyk -Jerzy Roszak

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Bogdan Zadura -Wodzimierz Cebulski 1 NS +170 89.67
2 NS +1370 79.69
Cezary Serek -Marcin Woniak 3 EW +140 64.84
4 EW -180 55.55
Zdzisaw witek -Ryszard Sakowicz 5 NS -400 41.41
6 NS +100 88.09
Wodzimierz Kwiatkowski -Romuald Mroziski 7 EW -660 94.34
8 EW -150 87.50
Stanisaw Drzymaa -Jacek Wdrychowicz 9 EW +50 57.81
10 EW +150 17.97
Piotr Suchodolski -Bogumia Jakubowska 11 EW +50 100.00
12 EW +200 89.06
Ireneusz Gowacki -Jacek Iwaski 13 EW +500 60.31
14 EW -100 23.81
Marek Bukowski -Jzef Grewling 15 EW -50 13.50
16 EW rednia 50.00
Andrzej Fronczak -Ziemowit Nowak 17 EW +120 91.91
18 EW +100 92.05
Edward Kaczmarek -Janusz Zwierzyski 19 NS +100 72.22
20 NS +1700 99.98
Anna Urbanowicz -Jerzy widerski 21 EW -630 42.97
22 EW +100 28.13
Stefan Bernat -Jan Meissner 23 NS +200 79.69
24 NS +460 90.47
Wiesaw Paczkowski -Andrzej Grela 25 EW +180 59.38
26 EW -300 27.34

Wynik 65.30
+/- 0.61
Razem 65.91