Historia pary nr 147
Grayna Brewiak -Rafa Jagniewski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Zdzisaw witek -Ryszard Sakowicz 1 NS +140 76.19
2 NS +690 46.88
Wodzimierz Kwiatkowski -Romuald Mroziski 3 EW +140 64.84
4 EW -600 33.34
Stanisaw Drzymaa -Jacek Wdrychowicz 5 NS -100 85.16
6 NS -650 31.75
Piotr Suchodolski -Bogumia Jakubowska 7 EW -1430 39.52
8 EW +50 96.88
Ireneusz Gowacki -Jacek Iwaski 9 NS +90 77.34
10 NS -750 16.41
Marek Bukowski -Jzef Grewling 11 EW -450 59.38
12 EW +110 84.38
Andrzej Fronczak -Ziemowit Nowak 13 EW +650 85.70
14 EW +100 73.80
Edward Kaczmarek -Janusz Zwierzyski 15 EW -50 13.50
16 EW -420 79.02
Anna Urbanowicz -Jerzy widerski 17 EW +90 72.57
18 EW +200 99.98
Stefan Bernat -Jan Meissner 19 EW +630 99.98
20 EW -790 10.33
Wiesaw Paczkowski -Andrzej Grela 21 EW -630 42.97
22 EW +800 96.88
Bogdan Zadura -Wodzimierz Cebulski 23 NS -100 31.25
24 NS +420 62.70
Cezary Serek -Marcin Woniak 25 EW +180 59.38
26 EW -100 71.09

Wynik 61.97
+/- 0.00
Razem 61.97