Historia pary nr 148
Aleksander Nowakowski -Marek Sosiski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Wodzimierz Kwiatkowski -Romuald Mroziski 1 EW -420 3.19
2 EW -690 53.13
Stanisaw Drzymaa -Jacek Wdrychowicz 3 NS +100 75.00
4 NS -100 1.60
Piotr Suchodolski -Bogumia Jakubowska 5 EW +100 14.84
6 EW -200 3.98
Ireneusz Gowacki -Jacek Iwaski 7 NS +1430 60.48
8 NS +430 68.75
Marek Bukowski -Jzef Grewling 9 EW -90 22.66
10 EW +150 17.97
Andrzej Fronczak -Ziemowit Nowak 11 NS +460 79.69
12 NS +140 67.97
Edward Kaczmarek -Janusz Zwierzyski 13 EW +750 94.43
14 EW +100 73.80
Anna Urbanowicz -Jerzy widerski 15 EW -50 13.50
16 EW -490 7.28
Stefan Bernat -Jan Meissner 17 EW +90 72.57
18 EW -650 18.27
Wiesaw Paczkowski -Andrzej Grela 19 EW -100 27.78
20 EW -170 86.50
Bogdan Zadura -Wodzimierz Cebulski 21 EW +500 98.44
22 EW +140 47.66
Cezary Serek -Marcin Woniak 23 EW -800 2.34
24 EW -420 37.30
Zdzisaw witek -Ryszard Sakowicz 25 NS -210 34.38
26 NS +300 72.66

Wynik 44.47
+/- 0.00
Razem 44.47