Historia pary nr 150
Pawe Jassem -Piotr Zatorski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Piotr Suchodolski -Bogumia Jakubowska 1 EW +100 99.20
2 EW -1440 5.47
Ireneusz Gowacki -Jacek Iwaski 3 NS +200 96.09
4 NS +600 66.66
Marek Bukowski -Jzef Grewling 5 EW +140 24.22
6 EW +650 68.25
Andrzej Fronczak -Ziemowit Nowak 7 NS +1430 60.48
8 NS +210 26.56
Edward Kaczmarek -Janusz Zwierzyski 9 EW -90 22.66
10 EW +200 58.59
Anna Urbanowicz -Jerzy widerski 11 NS +450 40.63
12 NS +140 67.97
Stefan Bernat -Jan Meissner 13 EW +650 85.70
14 EW +300 91.26
Wiesaw Paczkowski -Andrzej Grela 15 NS -450 42.06
16 NS +450 33.88
Bogdan Zadura -Wodzimierz Cebulski 17 EW -50 29.85
18 EW -170 72.22
Cezary Serek -Marcin Woniak 19 EW +120 67.45
20 EW -620 41.27
Zdzisaw witek -Ryszard Sakowicz 21 EW +100 76.56
22 EW +170 84.38
Wodzimierz Kwiatkowski -Romuald Mroziski 23 EW -140 34.38
24 EW -400 61.11
Stanisaw Drzymaa -Jacek Wdrychowicz 25 EW -100 2.34
26 EW -300 27.34

Wynik 53.33
+/- 0.00
Razem 53.33