Historia pary nr 161
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Anna Nosalska -Jacek Kostur 1 NS -50 32.55
2 NS +150 14.06
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 3 NS +100 75.00
4 NS +600 66.66
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 5 NS -420 34.38
6 NS -680 14.30
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski 7 NS +680 16.15
8 NS -50 3.13
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 9 NS -50 42.19
10 NS -170 64.84
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 11 NS +450 40.63
12 NS +140 67.97
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 13 NS -500 39.69
14 NS -100 26.20
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 15 NS -420 63.49
16 NS -50 15.34
Barbara Radomska -Jan Sadowski 17 NS -120 8.09
18 NS +1400 99.98
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 19 EW +120 67.45
20 EW -620 41.27
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 21 EW +100 76.56
22 EW +120 37.50
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 23 EW -500 7.03
24 EW +50 82.53
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 25 EW +110 23.44
26 EW -110 57.81

Wynik 43.01
+/- 0.00
Razem 43.01