Historia pary nr 162
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 3 NS -140 35.16
4 NS +150 25.41
Anna Nosalska -Jacek Kostur 5 NS +100 96.09
6 NS -620 60.31
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 7 NS +1460 95.95
8 NS +180 21.88
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 9 NS -50 42.19
10 NS -200 41.41
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski 11 NS +450 40.63
12 NS +110 56.25
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 13 NS -650 14.30
14 NS +50 56.34
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 15 NS -480 16.67
16 NS +460 63.70
Marta Machaliska -Wojciech Gawe 17 NS -50 38.72
18 NS +620 62.70
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 19 NS -500 4.77
20 NS +170 13.50
Barbara Radomska -Jan Sadowski 21 EW +100 76.56
22 EW +90 14.84
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 23 EW +100 68.75
24 EW -420 37.30
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 25 EW +110 23.44
26 EW -300 27.34
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 27 EW -500 0.20
28 EW -100 90.04

Wynik 43.25
+/- 0.00
Razem 43.25