Historia pary nr 163
Monika Weber -Piotr opusiewicz

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 1 EW -140 23.81
2 EW -800 28.13
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 5 NS -400 41.41
6 NS -650 31.75
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 7 NS +1430 60.48
8 NS +180 21.88
Anna Nosalska -Jacek Kostur 9 NS -150 5.47
10 NS -600 29.69
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 11 NS +450 40.63
12 NS +170 82.81
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 13 NS -200 49.20
14 NS -100 26.20
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski 15 NS -480 16.67
16 NS +490 92.72
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 17 NS 4 pasy 46.77
18 NS +500 39.69
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 19 NS -120 32.55
20 NS +790 89.67
Marta Machaliska -Wojciech Gawe 21 NS +660 86.72
22 NS -140 52.34
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 23 EW -140 34.38
24 EW -420 37.30
Barbara Radomska -Jan Sadowski 25 EW +180 59.38
26 EW -110 57.81
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 27 EW -420 2.15
28 EW -170 25.59

Wynik 42.89
+/- 0.00
Razem 42.89