Historia pary nr 165
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Marta Machaliska -Wojciech Gawe 1 EW +50 67.45
2 EW -1440 5.47
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 3 EW -200 3.91
4 EW -600 33.34
Barbara Radomska -Jan Sadowski 5 EW +650 96.88
6 EW +680 85.70
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 9 NS -50 42.19
10 NS -930 2.34
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 11 NS +450 40.63
12 NS +150 75.78
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 13 NS -110 78.56
14 NS -100 26.20
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 15 NS -200 72.22
16 NS +460 63.70
Anna Nosalska -Jacek Kostur 17 NS +90 89.50
18 NS +800 93.64
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 19 NS -90 54.76
20 NS +170 13.50
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 21 NS -100 23.44
22 NS -100 71.88
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 23 NS +100 45.31
24 NS -100 3.19
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 25 NS -100 87.50
26 NS +100 28.91
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 27 EW -170 7.03
28 EW -140 54.88

Wynik 48.77
+/- 0.00
Razem 48.77