Historia pary nr 166
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 1 EW +50 67.45
2 EW -690 53.13
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 3 EW +140 64.84
4 EW -600 33.34
Marta Machaliska -Wojciech Gawe 5 EW +430 79.69
6 EW +140 15.88
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 7 EW -680 83.85
8 EW -170 83.59
Barbara Radomska -Jan Sadowski 11 NS +460 79.69
12 NS +300 94.53
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 13 NS +100 86.50
14 NS -420 4.77
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 15 NS -420 63.49
16 NS +450 33.88
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 17 NS -90 27.43
18 NS +650 81.73
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 19 NS -130 17.47
20 NS rednia 50.00
Anna Nosalska -Jacek Kostur 21 NS +630 57.03
22 NS -90 85.16
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 23 NS -200 12.50
24 NS +420 62.70
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski 25 NS -100 87.50
26 NS +170 52.34
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 27 NS -50 38.28
28 NS +150 61.72

Wynik 56.87
+/- -0.58
Razem 56.29