Historia pary nr 167
Marta Maj -Jakub Przerembski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski 1 NS +140 76.19
2 NS +1440 94.53
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 3 EW +620 99.22
4 EW -150 74.59
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 5 EW +170 38.28
6 EW +650 68.25
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 7 EW -1430 39.52
8 EW -430 31.25
Marta Machaliska -Wojciech Gawe 9 EW +50 57.81
10 EW +930 97.66
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 13 NS -600 30.96
14 NS +630 98.40
Barbara Radomska -Jan Sadowski 15 NS -480 16.67
16 NS +460 63.70
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 17 NS +50 70.15
18 NS +200 32.55
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 19 NS -120 32.55
20 NS +170 13.50
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 21 NS +660 86.72
22 NS -170 15.63
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 23 NS +200 79.69
24 NS +420 62.70
Anna Nosalska -Jacek Kostur 25 NS -110 76.56
26 NS +870 100.00
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 27 NS +140 78.32
28 NS +140 45.12

Wynik 60.79
+/- 0.00
Razem 60.79