Historia pary nr 168
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 1 NS -50 32.55
2 NS +690 46.88
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 3 NS +200 96.09
4 NS +150 25.41
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski 5 EW -50 10.16
6 EW +170 18.27
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 7 EW -1430 39.52
8 EW -460 7.81
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 9 EW -90 22.66
10 EW +150 17.97
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 11 EW -450 59.38
12 EW -150 24.22
Marta Machaliska -Wojciech Gawe 15 NS rednia 50.00
16 NS rednia 50.00
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 17 NS -100 16.15
18 NS +110 17.47
Barbara Radomska -Jan Sadowski 19 NS +80 57.14
20 NS +170 13.50
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 21 NS +630 57.03
22 NS -150 33.59
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 23 NS -120 19.53
24 NS +420 62.70
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 25 NS -150 53.13
26 NS -100 16.41
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 27 NS -100 16.80
28 NS +600 91.99

Wynik 36.78
+/- 0.00
Razem 36.78