Historia pary nr 169
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 1 NS +140 76.19
2 NS +690 46.88
Anna Nosalska -Jacek Kostur 3 NS -620 0.78
4 NS +630 91.26
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 5 NS -140 75.78
6 NS -630 42.06
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 7 EW -680 83.85
8 EW -180 78.13
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski 9 EW +100 86.72
10 EW +190 49.22
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 11 EW -450 59.38
12 EW -140 32.03
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 13 EW +620 78.56
14 EW +100 73.80
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 17 NS +50 70.15
18 NS +600 47.62
Marta Machaliska -Wojciech Gawe 19 NS +100 72.22
20 NS +620 58.73
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 21 NS +660 86.72
22 NS -140 52.34
Barbara Radomska -Jan Sadowski 23 NS -100 31.25
24 NS +420 62.70
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 25 NS -110 76.56
26 NS +170 52.34
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 27 NS -50 38.28
28 NS +150 61.72

Wynik 60.97
+/- 0.00
Razem 60.97