Historia pary nr 170
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 1 NS +120 65.08
2 NS +1370 79.69
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 3 NS -140 35.16
4 NS +140 11.12
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 5 NS -430 20.31
6 NS -620 60.31
Anna Nosalska -Jacek Kostur 7 NS +1430 60.48
8 NS +430 68.75
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 9 EW +150 94.53
10 EW -200 2.34
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 11 EW -490 4.69
12 EW +80 73.44
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski 13 EW +110 21.44
14 EW -140 17.47
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 15 EW -150 1.60
16 EW -490 7.28
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 19 NS +200 91.26
20 NS +620 58.73
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 21 NS -300 4.69
22 NS -100 71.88
Marta Machaliska -Wojciech Gawe 23 NS -100 31.25
24 NS +420 62.70
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 25 NS -150 53.13
26 NS -500 1.56
Barbara Radomska -Jan Sadowski 27 NS -50 38.28
28 NS +100 9.96

Wynik 40.27
+/- 0.00
Razem 40.27