Historia pary nr 171
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 1 NS -50 32.55
2 NS +690 46.88
Barbara Radomska -Jan Sadowski 3 NS -600 3.91
4 NS +180 44.45
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 5 NS -530 6.25
6 NS -680 14.30
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 7 NS +720 25.82
8 NS +400 39.06
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 9 NS -50 42.19
10 NS -620 23.44
Anna Nosalska -Jacek Kostur 11 EW -450 59.38
12 EW -170 17.19
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 13 EW +620 78.56
14 EW -50 43.66
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 15 EW -50 13.50
16 EW -460 36.30
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski 17 EW 4 pasy 53.23
18 EW -800 6.36
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 21 NS +630 57.03
22 NS -140 52.34
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 23 NS -100 31.25
24 NS -50 17.47
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 25 NS -600 25.00
26 NS +200 60.16
Marta Machaliska -Wojciech Gawe 27 NS -50 38.28
28 NS +110 19.73

Wynik 34.16
+/- 0.00
Razem 34.16