Historia pary nr 172
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 1 NS +170 89.67
2 NS +690 46.88
Marta Machaliska -Wojciech Gawe 3 NS +200 96.09
4 NS +600 66.66
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 5 NS -430 20.31
6 NS -650 31.75
Barbara Radomska -Jan Sadowski 7 NS +1430 60.48
8 NS +460 92.19
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 9 NS -50 42.19
10 NS -170 64.84
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 11 NS +450 40.63
12 NS +200 89.84
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 13 EW +620 78.56
14 EW +100 73.80
Anna Nosalska -Jacek Kostur 15 EW +450 57.94
16 EW -460 36.30
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 17 EW +150 99.17
18 EW -650 18.27
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 19 EW +150 89.67
20 EW -620 41.27
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski 23 NS +500 92.97
24 NS +500 95.23
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 25 NS -110 76.56
26 NS +100 28.91
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 27 NS -50 38.28
28 NS +180 79.30

Wynik 63.38
+/- 0.00
Razem 63.38