Historia pary nr 173
Wadysaw Biernat -Marek Biernat

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 1 NS +100 63.49
2 NS +1370 79.69
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 3 NS -140 35.16
4 NS +630 91.26
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 5 NS -140 75.78
6 NS -620 60.31
Marta Machaliska -Wojciech Gawe 7 NS rednia 50.00
8 NS +400 39.06
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 9 NS -100 13.28
10 NS -200 41.41
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 11 NS +450 40.63
12 NS -80 26.56
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 13 NS -600 30.96
14 NS -100 26.20
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 15 EW +480 83.33
16 EW -430 75.80
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 17 EW -50 29.85
18 EW -620 37.30
Anna Nosalska -Jacek Kostur 19 EW -100 27.78
20 EW -620 41.27
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 21 EW -620 61.72
22 EW +150 66.41
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 25 NS -150 53.13
26 NS +130 49.22
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski 27 NS -50 38.28
28 NS +110 19.73

Wynik 48.37
+/- 0.00
Razem 48.37