Historia pary nr 174
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 1 NS -50 32.55
2 NS +1400 87.50
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski 3 NS +100 75.00
4 NS +630 91.26
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 5 NS -200 50.78
6 NS +200 96.02
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 7 NS +680 16.15
8 NS +430 68.75
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 9 NS -50 42.19
10 NS -790 11.72
Marta Machaliska -Wojciech Gawe 11 NS +460 79.69
12 NS -800 1.56
Barbara Radomska -Jan Sadowski 13 NS -750 5.57
14 NS +100 76.19
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 15 NS -450 42.06
16 NS +450 33.88
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 17 EW -50 29.85
18 EW -650 18.27
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 19 EW -100 27.78
20 EW -620 41.27
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 21 EW -630 42.97
22 EW -100 3.91
Anna Nosalska -Jacek Kostur 23 EW -110 46.09
24 EW -420 37.30
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 27 NS -100 16.80
28 NS +600 91.99

Wynik 44.89
+/- 0.00
Razem 44.89