Historia pary nr 181
Anna Nosalska -Jacek Kostur

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 1 EW +50 67.45
2 EW -150 85.94
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 3 EW +620 99.22
4 EW -630 8.74
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 5 EW -100 3.91
6 EW +620 39.69
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 7 EW -1430 39.52
8 EW -430 31.25
Monika Weber -Piotr opusiewicz 9 EW +150 94.53
10 EW +600 70.31
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 11 NS +450 40.63
12 NS +170 82.81
Piotr Busse -Andrzej Syrek 13 EW +200 50.80
14 EW -100 23.81
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 15 NS -450 42.06
16 NS +460 63.70
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 17 EW -90 10.50
18 EW -800 6.36
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 19 NS +100 72.22
20 NS +620 58.73
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 21 EW -630 42.97
22 EW +90 14.84
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 23 NS +110 53.91
24 NS +420 62.70
Marta Maj -Jakub Przerembski 25 EW +110 23.44
26 EW -870 0.00

Wynik 45.77
+/- 0.00
Razem 45.77