Historia pary nr 182
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 3 EW +140 64.84
4 EW -150 74.59
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 5 EW +430 79.69
6 EW +620 39.69
Monika Weber -Piotr opusiewicz 7 EW -1430 39.52
8 EW -180 78.13
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 9 EW +50 57.81
10 EW +620 76.56
Piotr Busse -Andrzej Syrek 11 EW -450 59.38
12 EW +260 92.19
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 13 NS -620 21.44
14 NS -100 26.20
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 15 EW +200 27.78
16 EW -460 36.30
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 17 NS +50 70.15
18 NS +620 62.70
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 19 EW +130 82.53
20 EW rednia 50.00
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 21 NS +630 57.03
22 NS +100 96.09
Marta Maj -Jakub Przerembski 23 EW -200 20.31
24 EW -420 37.30
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 25 NS -110 76.56
26 NS +110 42.19
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 27 EW +100 83.20
28 EW -600 8.01

Wynik 56.16
+/- 0.38
Razem 56.55