Historia pary nr 184
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Monika Weber -Piotr opusiewicz 1 NS +140 76.19
2 NS +800 71.88
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 3 EW +140 64.84
4 EW -140 88.88
Piotr Busse -Andrzej Syrek 7 EW -1430 39.52
8 EW -460 7.81
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 9 EW +50 57.81
10 EW +170 35.16
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 11 EW -450 59.38
12 EW -150 24.22
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 13 EW +600 69.04
14 EW +100 73.80
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 15 EW +420 36.51
16 EW -450 66.12
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 17 NS +50 70.15
18 NS +650 81.73
Marta Maj -Jakub Przerembski 19 EW +120 67.45
20 EW -170 86.50
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 21 NS -100 23.44
22 NS -120 62.50
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 23 EW +120 80.47
24 EW -420 37.30
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 25 NS -110 76.56
26 NS +300 72.66
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 27 EW +50 61.72
28 EW -150 38.28

Wynik 58.84
+/- 0.00
Razem 58.84