Historia pary nr 186
Barbara Radomska -Jan Sadowski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Piotr Busse -Andrzej Syrek 1 NS -50 32.55
2 NS +690 46.88
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 3 EW +600 96.09
4 EW -180 55.55
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 5 NS -650 3.13
6 NS -680 14.30
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 7 EW -1430 39.52
8 EW -460 7.81
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 11 EW -460 20.31
12 EW -300 5.47
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 13 EW +750 94.43
14 EW -100 23.81
Marta Maj -Jakub Przerembski 15 EW +480 83.33
16 EW -460 36.30
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 17 EW +120 91.91
18 EW -1400 0.02
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 19 EW -80 42.86
20 EW -170 86.50
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 21 NS -100 23.44
22 NS -90 85.16
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 23 EW +100 68.75
24 EW -420 37.30
Monika Weber -Piotr opusiewicz 25 NS -180 40.63
26 NS +110 42.19
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 27 EW +50 61.72
28 EW -100 90.04

Wynik 47.31
+/- 0.00
Razem 47.31