Historia pary nr 187
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 1 EW +50 67.45
2 EW -690 53.13
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 3 NS +200 96.09
4 NS +600 66.66
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 5 EW +430 79.69
6 EW +650 68.25
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 7 NS +680 16.15
8 NS +170 16.41
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 9 EW +100 86.72
10 EW +200 58.59
Marta Maj -Jakub Przerembski 13 EW +600 69.04
14 EW -630 1.60
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 15 EW +420 36.51
16 EW +50 84.66
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 17 EW +100 83.85
18 EW -110 82.53
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 19 EW +500 95.23
20 EW -170 86.50
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 21 EW -660 13.28
22 EW +140 47.66
Monika Weber -Piotr opusiewicz 23 NS +140 65.63
24 NS +420 62.70
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 25 EW +150 46.88
26 EW +500 98.44
Piotr Busse -Andrzej Syrek 27 NS +100 58.79
28 NS +120 32.42

Wynik 60.57
+/- 0.00
Razem 60.57