Historia pary nr 188
Marta Machaliska -Wojciech Gawe

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 1 NS -50 32.55
2 NS +1440 94.53
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 3 EW -200 3.91
4 EW -600 33.34
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 5 NS -430 20.31
6 NS -140 84.12
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 7 EW rednia 50.00
8 EW -400 60.94
Marta Maj -Jakub Przerembski 9 NS -50 42.19
10 NS -930 2.34
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 11 EW -460 20.31
12 EW +800 98.44
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 15 EW rednia 50.00
16 EW rednia 50.00
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 17 EW +50 61.28
18 EW -620 37.30
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 19 EW -100 27.78
20 EW -620 41.27
Monika Weber -Piotr opusiewicz 21 EW -660 13.28
22 EW +140 47.66
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 23 EW +100 68.75
24 EW -420 37.30
Piotr Busse -Andrzej Syrek 25 NS -100 87.50
26 NS +400 85.16
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 27 EW +50 61.72
28 EW -110 80.27

Wynik 49.70
+/- 0.77
Razem 50.47