Historia pary nr 189
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 1 EW -170 10.33
2 EW -690 53.13
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 3 NS -140 35.16
4 NS +600 66.66
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 5 EW +140 24.22
6 EW +620 39.69
Marta Maj -Jakub Przerembski 7 NS +1430 60.48
8 NS +430 68.75
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 9 EW +50 57.81
10 EW +790 88.28
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 11 NS +450 40.63
12 NS +150 75.78
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 13 EW +500 60.31
14 EW +100 73.80
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 17 EW -50 29.85
18 EW -600 52.38
Monika Weber -Piotr opusiewicz 19 EW +120 67.45
20 EW -790 10.33
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 21 EW +300 95.31
22 EW +100 28.13
Piotr Busse -Andrzej Syrek 23 EW -110 46.09
24 EW -420 37.30
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 25 EW +600 75.00
26 EW -200 39.84
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 27 NS +170 92.97
28 NS +140 45.12

Wynik 52.88
+/- 0.00
Razem 52.88