Historia pary nr 190
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 1 NS -50 32.55
2 NS +690 46.88
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 3 EW +140 64.84
4 EW -630 8.74
Marta Maj -Jakub Przerembski 5 NS -170 61.72
6 NS -650 31.75
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 7 EW -680 83.85
8 EW -430 31.25
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 9 NS +90 77.34
10 NS -150 82.03
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 11 EW -450 59.38
12 EW -140 32.03
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 13 NS -620 21.44
14 NS -100 26.20
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 15 EW +480 83.33
16 EW -460 36.30
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 19 EW -200 8.74
20 EW -620 41.27
Piotr Busse -Andrzej Syrek 21 EW -630 42.97
22 EW +170 84.38
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 23 EW +100 68.75
24 EW +50 82.53
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 25 EW +100 12.50
26 EW -100 71.09
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 27 EW +50 61.72
28 EW -180 20.70

Wynik 49.01
+/- 0.00
Razem 49.01