Historia pary nr 191
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 1 EW -100 36.51
2 EW -1370 20.31
Marta Maj -Jakub Przerembski 3 NS -620 0.78
4 NS +150 25.41
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 5 EW +200 49.22
6 EW -200 3.98
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 7 NS +1430 60.48
8 NS +460 92.19
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 9 EW +50 57.81
10 EW +170 35.16
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 11 NS +450 40.63
12 NS +140 67.97
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 13 EW +650 85.70
14 EW -50 43.66
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 15 NS +150 98.40
16 NS +490 92.72
Monika Weber -Piotr opusiewicz 17 EW 4 pasy 53.23
18 EW -500 60.31
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 21 EW -630 42.97
22 EW +140 47.66
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 23 EW -100 54.69
24 EW +100 96.81
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 25 EW +110 23.44
26 EW -100 71.09
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 27 EW +50 61.72
28 EW -150 38.28

Wynik 52.35
+/- 0.00
Razem 52.35