Historia pary nr 192
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Marta Maj -Jakub Przerembski 1 EW -140 23.81
2 EW -1440 5.47
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 3 EW -100 25.00
4 EW -630 8.74
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 5 NS +50 89.84
6 NS -170 81.73
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 7 EW -680 83.85
8 EW +50 96.88
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 9 NS -100 13.28
10 NS -190 50.78
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 11 EW -450 59.38
12 EW -110 43.75
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 13 NS -110 78.56
14 NS +140 82.53
Monika Weber -Piotr opusiewicz 15 EW +480 83.33
16 EW -490 7.28
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 17 NS 4 pasy 46.77
18 NS +800 93.64
Piotr Busse -Andrzej Syrek 19 EW +120 67.45
20 EW -170 86.50
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 23 EW -500 7.03
24 EW -500 4.77
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 25 EW +100 12.50
26 EW -170 47.66
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 27 EW +50 61.72
28 EW -110 80.27

Wynik 51.64
+/- 0.00
Razem 51.64