Historia pary nr 194
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 1 EW +50 67.45
2 EW -690 53.13
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 3 EW -100 25.00
4 EW -600 33.34
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 5 EW +140 24.22
6 EW +630 57.94
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 7 EW -1460 4.05
8 EW -180 78.13
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 9 NS -150 5.47
10 NS +200 97.66
Monika Weber -Piotr opusiewicz 11 EW -450 59.38
12 EW -170 17.19
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 13 NS -620 21.44
14 NS +50 56.34
Piotr Busse -Andrzej Syrek 15 EW +200 27.78
16 EW -460 36.30
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 17 NS -150 0.83
18 NS +650 81.73
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 19 EW +90 45.24
20 EW -170 86.50
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 21 NS +620 38.28
22 NS -150 33.59
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 23 EW +200 87.50
24 EW -420 37.30
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 27 EW +100 83.20
28 EW -600 8.01

Wynik 44.88
+/- 0.00
Razem 44.88