Historia pary nr 24
Andrzej Aleksandrzak -Olgierd Rodziewicz-Bielewicz

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Zdzisaw Borkowski -Andrzej Parmonik 1 NS3P N C7 +1 +170 89.67
2 NS3NT N P9 +3 +690 46.88
Jan Wodkowski -Zdzisaw Romaniszyn 3 EW4C E T2 -1 -100 25.00
4 EW3NT N P9 = -600 33.34
Tadeusz Kaczanowski -Jacek Szutowicz 7 EW6P N KA = -1430 39.52
8 EW3NT N T5 +3 -490 2.34
Magorzata Czechowska -Krzysztof Buzaa 9 EW2NT S P5 -3 +150 94.53
10 EW3K S TA -1 +100 10.94
Jolanta Zitara -Rafa Junik 11 EW4P S CK +1 -450 59.38
12 EW2Cx S P3 +1 -870 0.00
Krzysztof Cichy -Bartomiej Czajka 13 EW3T E KK +2 +150 38.10
14 EW4C W PK -1 -50 43.66
Przemysaw Kacprzak -Wojciech Wjciak 15 EW4C E PA +2 +480 83.33
16 EW3NT N PD +2 -460 36.30
Piotr Jassem -Pawe Maecki 17 NS1NT N K7 -1 -50 38.72
18 NS4P N C10 = +620 62.70
Wodzimierz Wala -Jerzy Pasich 19 EW2NT W K7 -1 -100 27.78
20 EW4C S KA = -620 41.27
Jadwiga Nowak -Piotr Boro 21 NS3NT N CD +2 +660 86.72
22 NS2C E TA +1 -140 52.34
Stefan Masternak -Marek Piechociski 23 EW2NT E PW -1 -100 54.69
24 EW4C N C10 = -420 37.30
Rafa Szymaski -Robert Szeklicki 25 NS3C N PA -2 -100 87.50
26 NS3T E T3 -2 +200 60.16
Henryk Duszyski -Adam Meller 27 EW2P N KA +1 -140 21.68
28 EW2P S C5 = -110 80.27

Wynik 48.23
+/- 0.00
Razem 48.23