Historia pary nr 31
Leszek Kawski -Mariusz Grabowski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Krzysztof Cichy -Bartomiej Czajka 1 EW3P N P10 = -140 23.81
2 EW3NT N P9 +3 -690 53.13
Wodzimierz Wala -Jerzy Pasich 3 NS4C W K6 -1 +100 75.00
4 NS3NT N P4 = +600 66.66
Piotr Jassem -Pawe Maecki 5 EW2P E KW +2 +170 38.28
6 EW4P W TK +1 +650 68.25
Stefan Masternak -Marek Piechociski 7 NS6P N KA = +1430 60.48
8 NS3NT N K2 = +400 39.06
Jadwiga Nowak -Piotr Boro 9 EW1NT N C9 -2 +100 86.72
10 EW3P E C10 +1 +170 35.16
Henryk Duszyski -Adam Meller 11 NS4P S CK +2 +480 89.06
12 NS3C S TK +1 +170 82.81
Rafa Szymaski -Robert Szeklicki 13 EW2P E KK +2 +170 42.86
14 EW5C W PA -1 -50 43.66
Jan Wodkowski -Zdzisaw Romaniszyn 15 NS4C W PA +1 -450 42.06
16 NS4P N C10 +1 +450 33.88
Zdzisaw Borkowski -Andrzej Parmonik 17 EW1NT W C7 +1 +120 91.91
18 EW5Tx W P5 -3 -500 60.31
Magorzata Marczak -Juliusz Pawowski 21 EW4P N CD = -620 61.72
22 EW2P S KW -3 +150 66.41
Jolanta Zitara -Rafa Junik 23 EW2NT E C7 = +120 80.47
24 EW5Kx E CA -2 -300 66.66
Magorzata Czechowska -Krzysztof Buzaa 25 EW3NT E KD +1 +630 89.84
26 EW2NT E K10 -3 -300 27.34
Przemysaw Kacprzak -Wojciech Wjciak 27 EW3K E PA -3 -150 10.94
28 EW2T N C5 +2 -130 60.74

Wynik 57.59
+/- 0.00
Razem 57.59