Historia pary nr 46
Krzysztof Gromadziski -Skarbimir Kozar

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Damian Wroski -Micha Lewiski 1 EW4P N P5 -1 +50 67.45
2 EW3NT N PD +3 -690 53.13
Aleksandra Wolska -Radosaw Szczepaski 3 EW4C E P6 -1 -100 25.00
4 EW3NT N P4 +1 -630 8.74
Bogdan Janota -Andrzej Stypczyski 5 EW3NT W P3 +1 +430 79.69
6 EW5Cx N PA -4 +800 96.81
Leszek Sztyrak -Przemysaw Janiszewski 7 EW6P N KK = -1430 39.52
8 EW3NT N T2 +1 -430 31.25
Pawe cki -Mirosaw Szparaga 11 NS4P S CK +1 +450 40.63
12 NS3NT S K7 -1 -100 19.53
Bolesaw Krzewski -Mariusz Nowak 13 NS4Px E KK -2 +500 98.40
14 NS4C W T4 -1 +50 56.34
Roman Budzik -Jerzy Thiem 15 NS4C W PA +1 -450 42.06
16 NS4P N C6 +1 +450 33.88
Tomasz Latos -Marek Gia 17 NS1NT E C3 = -90 27.43
18 NS5Tx W KD -5+1100 97.61
Adam Kozowski -Pawe Siwiski 19 NS2NT W K7 = -120 32.55
20 NS4Px S KK = +790 89.67
Wadysaw Tomasiak -Marek Zaborowski 21 NS3NT N CD +2 +660 86.72
22 NS2C W KK +2 -170 15.63
Waldemar Szelka -Maciej Wrczycki 23 NS3NT S K6 -3 -300 4.69
24 NS4C N KA +1 +450 88.09
Pawe Gruszczyski -Wiesaw Bela 25 NS2NT E C5 +1 -150 53.13
26 NS2NT W K4 -1 +100 28.91
Edward Stylski -Krzysztof Tumielewicz 27 NS3NT N CK -3 -150 6.05
28 NS1NT N C3 +1 +120 32.42

Wynik 48.28
+/- 0.00
Razem 48.28