Historia pary nr 49
Grzegorz Jarzbek -Pawe Podolski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Tomasz Latos -Marek Gia 1 NSARB 40/50 40/50 40.00
2 NS6NT N P9 = +1440 94.53
Wadysaw Tomasiak -Marek Zaborowski 3 NS2C E K9 +1 -140 35.16
4 NS1P W TK -1 +100 6.36
Waldemar Szelka -Maciej Wrczycki 5 NS1P S KA +1 +110 100.00
6 NS4P W TK = -620 60.31
Robert Pogorzelski -Cezary Kmiecik 7 EW6P N P7 +1-1460 4.05
8 EW2NT S T7 +2 -180 78.13
Pawe Gruszczyski -Wiesaw Bela 9 EW2Cx E T4 -1 -200 4.69
10 EW4Px E CD = +790 88.28
Edward Stylski -Krzysztof Tumielewicz 11 EW4P S CK +1 -450 59.38
12 EW2Px E CK -1 -100 52.34
Damian Wroski -Micha Lewiski 13 EW2Kx S TA -1 +200 50.80
14 EW5C W PK -2 -100 23.81
Aleksandra Wolska -Radosaw Szczepaski 17 NSARB 40/60 40/60 40.00
18 NSARB 40/60 40/60 40.00
Bogdan Janota -Andrzej Stypczyski 19 NS2K W K7 +1 -110 48.41
20 NS4Tx W T5 -1 +200 28.58
Leszek Sztyrak -Przemysaw Janiszewski 21 NS3NT N CD +1 +630 57.03
22 NS1NT N K6 -2 -100 71.88
Pawe cki -Mirosaw Szparaga 23 NS2P N P3 +1 +140 65.63
24 NS5Kx E CA -2 +300 33.34
Bolesaw Krzewski -Mariusz Nowak 25 NS2NT E C5 +3 -210 34.38
26 NS1NT S T6 +1 +120 46.88
Roman Budzik -Jerzy Thiem 27 NS3NT N CK -3 -150 6.05
28 NS2NT N C3 = +120 32.42

Wynik 46.25
+/- 0.00
Razem 46.25